Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map
 • Pwy yw NatCen?

  Ni yw asiantaeth ymchwil cymdeithasol annibynnol mwyaf Prydain. Yn ystod y 50 mlynedd diwethaf, rydym wedi gweithio ar ran llywodraeth ac elusennau i ganfod beth mae pobl wir yn feddwl am faterion cymdeithasol pwysig a sut mae Prydain yn cael ei rhedeg.

  Darllenwch fwy

 • Ein haddewid i chi

  Rydym yn deall y bydd gan nifer ohonoch rai cwestiynau ynghylch ein manylion ni a sut fyddwn yn delio â gwybodaeth bersonol.

  Darllenwch fwy

 • Hysbysiad Preifatrwydd

  Yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd yr UE, mae yna rai pethau penodol y mae angen i’r Adran Addysg (“ni”) roi gwybod i chi, cyfranogwr ymchwil, am sut fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth.

  Darllenwch fwy